move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Blog

entries
25
shows
2 162
uniques
218
theme was created 23.11.2020 by Dušan
14

1. Dušan 23.11.2020, 10:23

Jemné, krehké energetické telo JET-ko - jemné krehké energetické telo je v každom z nás, len si ho kedy málo uvedomujeme. Je priam (ne)viditeľné a (jemno)Pocitové, či (jemno)hmotné. JET-ko zpozorujeme, ako príjemný pocit v tele, ako psychické uvoľnenie. JET-ko je najčastejšie dvojakého druhu. Prvé je duševné a druhé duchovné. Sú aj ďalšie, ale najväčší význam má jednotné, Nirvanické jemné, krehké energetické telo. Tu ide už o jednotu všetkých jemnotieľ, o osvietenie. https://dusanfajnor.blogs...

26.11.2020, 18:39
Vedomie má štyri prejavy vo svete. Sú to myslenie, cítenie, intuícia a vnímanie. Samotné prejavy vedomia sú však nevedomé. Myslenie bez myšlienky, cítenie bez citu, intuícia bez pocitu, vnímanie bez vnemu. Myšlienky, city, pocity a vnemy robia z nevedomia sebavedomie. Sebavedomé vnímanie býva zvyčajne zamerané na vonkajší svet, ale na púšti, kde sa navonok nič nemení, je vnímanie zamerané na pozorovateľa. Cítenie býva zamerané dovnútra, ale v citovej pustatine bez ľudí je cítenie zamerané navonok. Myslenie býva zamerané na vonkajší svet, ale bez inšpirácie je zamerané na mysliteľa. Intuícia býva zameraná na vnútorný svet, ale v pocitovej prázdnote je zameraná navonok. V sebavedomí teda pribúdajú ďalšie dva archetypy. Okrem myslenia, cítenia, intuície a vnímania pribúdajú archetypy pustovníckeho a hráčskeho sebavedomia.
as response to :
1
23.11.2020, 10:23
Jemné, krehké energetické telo

JET-ko - jemné krehké energetické telo je v každom z nás, len si ho kedy málo uvedomujeme. Je priam (ne)viditeľné a (jemno)Pocitové, či (jemno)hmotné. JET-ko zpozorujeme, ako príjemný pocit v tele, ako psychické uvoľnenie.

JET-ko je najčastejšie dvojakého druhu. Prvé je duševné a druhé duchovné. Sú aj ďalšie, ale najväčší význam má jednotné, Nirvanické jemné, krehké energetické telo. Tu ide už o jednotu všetkých jemnotieľ, o osvietenie.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 87 368 Bgenerated in : 0.069 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 672 743 xunique displays : 911 459 xip address : 3.221.159.255

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...