move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako umlčať svedomie

entries
11
shows
1 868
uniques
348
theme was created 13.10.2020 by Fénix
3

2. Fotón 13.10.2020, 00:23

Treba sa rozhodovať v súlade so svedomím. Odmenou je pocit víťazstva. ....Najčastejšie človek zlyháva, keď sa chce zapáčiť okoliu alebo nechce sa od okolia odlišovať, aby ho nepovažovali za čiernu ovcu.

13.10.2020, 00:42
Svedomie dáva človeku pravý obraz o sebe, ktorý nie je vhodné prezentovať verejne, človek by sa zaň hanbil a mal by nutkanie ho potláčať. Prijať seba so všetkou skazenosťou je oslobodzujúce. Zvlášť keď si človek uvedomí, že ostatní sú rovnako skazení. Vtedy nie je dôvod sa na niekoho hnevať. Zostáva len láska a porozumenie.
as response to :
2

1. Fénix 13.10.2020, 00:17

Svedomie sa dá potlačiť, ale ako pred ním obstáť bez potláčania? Keď sa človek pozrie svojmu svedomiu do očí, vtedy zistí, že je ten najhorší človek, akého pozná. Vo všetkom vznešenom uvidí všetko skazené. Stratí pri tom všetku sebaúctu, ale nestratí seba, ak sa vo svojom svedomí spozná. Takto sa v skrytosti vyrovná sam so sebou, ale neprezradí to nikomu. Je to osobné. Svedomie je individuálne. Svedomie je duša.

13.10.2020, 00:23
Treba sa rozhodovať v súlade so svedomím. Odmenou je pocit víťazstva. ....Najčastejšie človek zlyháva, keď sa chce zapáčiť okoliu alebo nechce sa od okolia odlišovať, aby ho nepovažovali za čiernu ovcu.
consents: peter67
as response to :
1
13.10.2020, 00:17
Svedomie sa dá potlačiť, ale ako pred ním obstáť bez potláčania? Keď sa človek pozrie svojmu svedomiu do očí, vtedy zistí, že je ten najhorší človek, akého pozná. Vo všetkom vznešenom uvidí všetko skazené. Stratí pri tom všetku sebaúctu, ale nestratí seba, ak sa vo svojom svedomí spozná. Takto sa v skrytosti vyrovná sam so sebou, ale neprezradí to nikomu. Je to osobné. Svedomie je individuálne. Svedomie je duša.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 83 973 Bgenerated in : 0.078 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 282 932 xunique displays : 1 166 788 xip address : 35.172.203.87

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...