move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Ako to bolo s hovoriacim hadom.

entries
17
shows
6 067
uniques
918
theme was created 14.06.2019 by Fénix
8

7. EnaXnaY 15.06.2019, 11:23

SOM syn človeka

15.06.2019, 11:36
Ty si ego.
as response to :
7

6. Fénix 15.06.2019, 07:33

Ty si Zeus, boží syn?

15.06.2019, 11:23
SOM syn človeka
as response to :
6

5. EnaXnaY 14.06.2019, 23:38

JA SOM Dzio

15.06.2019, 07:33
Ty si Zeus, boží syn?
as response to :
5

4. Fénix 14.06.2019, 23:35

Ty si Kronos?

14.06.2019, 23:38
JA SOM Dzio
as response to :
4

3. EnaXnaY 14.06.2019, 18:19

JA SOM v obraze zrkadla

14.06.2019, 23:35
Ty si Kronos?
as response to :
3

2. EnaXnaY 14.06.2019, 16:00

JA vidím boha vždy, keď sa pozriem do zrkadla

14.06.2019, 18:19
JA SOM v obraze zrkadla
as response to :
2

1. Fénix 14.06.2019, 14:58

Nikto živý boha nevidel, lebo božia vôľa je nevyhnutnosť a nevyhnutná je len smrť. Adam a Eva boli určení na smrť, ale spoznali to priskoro. Ukryli sa pred Bohom a tak unikli smrti. Potom boli vyhnaní z raja do hmoty, aby nemohli žiť vo večnosti. Neskôr prišla obloha, ktorá prijala božiu vôľu a nechala sa ukrižovať, aby mohla jesť zo stromu života. Odvtedy sme dedičmi večného života. Nežijeme v tele, ale v duši.

14.06.2019, 16:00
JA vidím boha vždy, keď sa pozriem do zrkadla
as response to :
1
14.06.2019, 14:58
Nikto živý boha nevidel, lebo božia vôľa je nevyhnutnosť a nevyhnutná je len smrť. Adam a Eva boli určení na smrť, ale spoznali to priskoro. Ukryli sa pred Bohom a tak unikli smrti. Potom boli vyhnaní z raja do hmoty, aby nemohli žiť vo večnosti. Neskôr prišla obloha, ktorá prijala božiu vôľu a nechala sa ukrižovať, aby mohla jesť zo stromu života. Odvtedy sme dedičmi večného života. Nežijeme v tele, ale v duši.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 90 985 Bgenerated in : 0.084 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 202 959 xunique displays : 1 251 225 xip address : 52.205.167.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...