Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / chain
move to top

Ako kreacionista nenápadne klame

entries
116
shows
12 617
uniques
1 123
theme was created 20.04.2019 by Lemmy
63

62. Fotón 01.05.2019, 21:07

Z mojej strany žiadna manipulácia nebola. TO TY SI MANIPULOVAL s mienkou diskutujúcich keď si o mne klamal (a klameš i v tejto téme), ževraj som tvrdil, že je nositeľ Nobelovej ceny. Si podlý luhár a manipulátor. Kde som tvrdil, že medzi signatármi sú nositelia Nobelovej ceny? Cituj...

01.05.2019, 21:26
Citujem ťa: Sú medzi nimi aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III. PhD.
as response to :
62

60. Lemmy 01.05.2019, 20:07

Práve z toho ťa obviňujem, ako si v téme manipuloval s mienkou diskutujúcich. Napísal si, že medzi signatármi sú nositelia Nobelovej ceny, a vzápätí si uviedol nenositeľa Nobelovej ceny.

01.05.2019, 21:07
Z mojej strany žiadna manipulácia nebola. TO TY SI MANIPULOVAL s mienkou diskutujúcich keď si o mne klamal (a klameš i v tejto téme), ževraj som tvrdil, že je nositeľ Nobelovej ceny. Si podlý luhár a manipulátor.

Kde som tvrdil, že medzi signatármi sú nositelia Nobelovej ceny? Cituj...
as response to :
60

55. Fotón 01.05.2019, 19:22

No a čo keď nie je? Dal si to ako odpoveď na môj odkaz o Townesovom ocenení nobelovou cenou. Čo si tým chcel povedať? Klamal si v príspevku 1, že som o Schaeferovi tvrdil, že je nositeľ Nobelovej ceny. Schaefera som neuviedol ako nositeľa, ale ako nominanta. Nevieš čítať?

01.05.2019, 20:07
Práve z toho ťa obviňujem, ako si v téme manipuloval s mienkou diskutujúcich.

Napísal si, že medzi signatármi sú nositelia Nobelovej ceny, a vzápätí si uviedol nenositeľa Nobelovej ceny.
as response to :
55

53. Lemmy 01.05.2019, 19:19

O mne opäť klameš. Ja som nikdy netvrdil, že Townes nie je nositeľ Nobelovej ceny. Povedal som, že jeho meno nie je na oficiálnom zozname z februára, a to je veľmi veľký rozdiel. Máš v mozgovej dutine veľké prázdno. A neklamal som ani o Schaeferovi, len som ťa citoval:Sú medzi nimi aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III. PhD. nominovaný na Nobelovu cenu… Čo tá veta znamená? Tvrdíš, že medzi signatármi sú nositelia Nobelovej ceny, a hneď uvádzaš ako príklad Schaefe...

01.05.2019, 19:22
No a čo keď nie je? Dal si to ako odpoveď na môj odkaz o Townesovom ocenení nobelovou cenou. Čo si tým chcel povedať?

Klamal si v príspevku 1, že som o Schaeferovi tvrdil, že je nositeľ Nobelovej ceny.

Schaefera som neuviedol ako nositeľa, ale ako nominanta. Nevieš čítať?
as response to :
53

48. Fotón 01.05.2019, 19:11

Po prvé si šíril deziformáciu pomocou tohoto zoznamu spochybňujúc, že Charles H. Townes nie je nositeľ Nobelovej ceny. Po druhé si klamal že som tvrdil, že Schaefer je držiteľ Nobelovej ceny. Nič také som nenapísal ty šlachetný podvodník.

01.05.2019, 19:19
O mne opäť klameš. Ja som nikdy netvrdil, že Townes nie je nositeľ Nobelovej ceny. Povedal som, že jeho meno nie je na oficiálnom zozname z februára, a to je veľmi veľký rozdiel. Máš v mozgovej dutine veľké prázdno.

A neklamal som ani o Schaeferovi, len som ťa citoval:Sú medzi nimi aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III. PhD. nominovaný na Nobelovu cenu…

Čo tá veta znamená? Tvrdíš, že medzi signatármi sú nositelia Nobelovej ceny, a hneď uvádzaš ako príklad Schaefera. Čiže ty manipuluješ vo vlastnej téme. Odvolávaš sa na to, že medzi signatármi sú nositelia Nobelovej ceny, a hneď ako príklad spomenieš človeka, ktorý nie je nositeľom Nobelovej ceny.
as response to :
48

44. Lemmy 01.05.2019, 19:07

To nie je klamstvo, ale pravda. Schaefer je signatár, ale nie je ocenený Nobelovou cenou. Pletieš si argumenty. Nikdy som nespochybnil, že Schaefer je signatár petície o skeptickom názore.

01.05.2019, 19:11
Po prvé si šíril deziformáciu pomocou tohoto zoznamu spochybňujúc, že Charles H. Townes nie je nositeľ Nobelovej ceny.

Po druhé si klamal že som tvrdil, že Schaefer je držiteľ Nobelovej ceny. Nič také som nenapísal ty šlachetný podvodník.
as response to :
44

35. Fotón 01.05.2019, 16:13

Ako ateista Lemmy otvorene klame: Na zozname signatárov v zošitoch humoristov http://www.zosity-humanistov.sk/wp-content/uploads/a-scientific-dissent-from-darwinism-list-020419.pdf je i Frederick Schaefer

01.05.2019, 19:07
To nie je klamstvo, ale pravda. Schaefer je signatár, ale nie je ocenený Nobelovou cenou. Pletieš si argumenty. Nikdy som nespochybnil, že Schaefer je signatár petície o skeptickom názore.
as response to :
35

1. Lemmy 20.04.2019, 11:51

Fotón, aktívny obhajca kreacionizmu takto klame: „Medzi skeptikmi voči darvinizmu sú aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III.“ Čo je čisté klamstvo!!! Ako kreacionista nenápadne klame: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019040015 Fotón, vyznamenal si sa!

01.05.2019, 16:13
Ako ateista Lemmy otvorene klame: Na zozname signatárov v zošitoch humoristov

link

je i Frederick Schaefer
as response to :
1
20.04.2019, 11:51
Fotón, aktívny obhajca kreacionizmu takto klame: „Medzi skeptikmi voči darvinizmu sú aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III.“ Čo je čisté klamstvo!!!

Ako kreacionista nenápadne klame:
link

Fotón, vyznamenal si sa!

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.85.214.0
size : 91 001 B, generated in : 0.064 s