move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako dosiahnuť vedomie KRISTA? ;)

entries
13
shows
671
uniques
109
theme was created 26.09.2020 by EnaXnaY
9

7. Dušan 26.09.2020, 19:58

pešiak má silu - 1 bod, v koncovke má silu aj za dvoch, či troch, záleží od postavenia veža má silu - 5 pešiakov strelec a jazdec majú silu po troch pešiakov dáma má silu - 9 pešiakov kráľ - nešpecifická hodnota

26.09.2020, 20:11
Vidím to trochu inak.
as response to :
7

4. Fénix 26.09.2020, 19:39

Zaujímavé, chceš povedať, že motivácia pohybu dáva figúram kvalitatívnu hodnotu? Pohyb bez motivácie dáva kvalitu nula. Každý smer pohybu s motiváciou dáva figúre kvalitu 1. Kvalita diagonálneho pohybu sa delí záberom na šachovnicu. Strelec sa hýbe diagonálne do štyroch smerov, ale zaberá len polovicu šachovnice. Jeho kvalita je 4:2=2 body. Okrem toho majú figúry ešte jeden druh hodnoty. Je to hodnota matovacieho potenciálu. To je hodnota minimálneho počtu figúr jedného druhu, ktoré sú nevyhnut...

26.09.2020, 19:58
pešiak má silu - 1 bod, v koncovke má silu aj za dvoch, či troch, záleží od postavenia
veža má silu - 5 pešiakov
strelec a jazdec majú silu po troch pešiakov
dáma má silu - 9 pešiakov
kráľ - nešpecifická hodnota
as response to :
4

2. Dušan 26.09.2020, 18:19

Vsúčasnosti chápem vedomie ako prejavené (eGo, myseľ, sen, emočné telo bolesti...) a (ne)vedomie ako neprejavené (Bytie, nemyseľ, nesen, jemné krehké energetické telo) Ježišov Kríž Vertikala - Ježíš, hore a dole, pohyb bez motivacie, bdelosť, existencia, tu a teraz, vedomý krok, Boh, vesmír, budúcnosť, rýdza radosť, zbožnost, hĺbka, večnosť Horizontála - Krist, vpravo a vľavo, do predu a vzad, pohyb s motiváciou, spánok, myseľ, nevedomý krok, svet, minulosť, problémy, filozofia Diagonála (ve...

26.09.2020, 19:39
Zaujímavé, chceš povedať, že motivácia pohybu dáva figúram kvalitatívnu hodnotu? Pohyb bez motivácie dáva kvalitu nula. Každý smer pohybu s motiváciou dáva figúre kvalitu 1. Kvalita diagonálneho pohybu sa delí záberom na šachovnicu. Strelec sa hýbe diagonálne do štyroch smerov, ale zaberá len polovicu šachovnice. Jeho kvalita je 4:2=2 body.
Okrem toho majú figúry ešte jeden druh hodnoty. Je to hodnota matovacieho potenciálu. To je hodnota minimálneho počtu figúr jedného druhu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na matovanie osamelého kráľa.

Hodnoty kvality:
pešec-1bod
strelec-2body
jazdec-2body
veža-4body
dáma-8bodov
kráľ-nedefinovateľné

Hodnota matovacieho potenciálu:
pešec-podľa presaditeľnosti 8bodov
jazdec-1bod
strelec-2body
veža-4body
dáma-8bodov
Na voľný lov kráľa je potrebná minimálna hodnota matovacieho potenciálu 4body.
as response to :
2

1. EnaXnaY 26.09.2020, 17:21

Aké atribúty by malo spĺňať také vedomie KRISTA? Vieme napríklad, že KRISTUS je kniežaťom pokoja Takže také vedomie by malo byť pokojné Čo ďalej?

26.09.2020, 18:19
Vsúčasnosti chápem vedomie ako prejavené (eGo, myseľ, sen, emočné telo bolesti...)
a (ne)vedomie ako neprejavené (Bytie, nemyseľ, nesen, jemné krehké energetické telo)

Ježišov Kríž
Vertikala - Ježíš, hore a dole, pohyb bez motivacie, bdelosť, existencia, tu a teraz, vedomý krok, Boh, vesmír, budúcnosť, rýdza radosť, zbožnost, hĺbka, večnosť
Horizontála - Krist, vpravo a vľavo, do predu a vzad, pohyb s motiváciou, spánok, myseľ, nevedomý krok, svet, minulosť, problémy, filozofia
Diagonála (vertikála do predu a vzad)
Křižovatka - Smrť a vzkriesenie, tu a teraz, prítomný okamih, prítomnosť, existencia
as response to :
1
26.09.2020, 17:21
Aké atribúty by malo spĺňať také vedomie KRISTA?

Vieme napríklad, že KRISTUS je kniežaťom pokoja

Takže také vedomie by malo byť pokojné

Čo ďalej?

newest entries : 

58,8[show chain]before 13 hours
created by dzio.skcontact creatorsize : 92 068 Bgenerated in : 0.079 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 915 755 xunique displays : 808 938 xip address : 18.234.97.53

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook