move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako byť spravodlivým človekom?

entries
57
shows
8 745
uniques
397
theme was created 09.04.2021 by ninka
55

54. Fénix 14.04.2021, 22:55

Spravodlivosť má racionálnu mentalitu. Kto spoznal mentálnu iracionalitu, ten sa spreneveril spravodlivosti. Nedá sa byť spravodlivým len napoly. Nedá sa byť milosrdným sudcom. Buď súdiš, alebo prejavuješ milosrdenstvo. Ak si zvolíš milosrdenstvo, nemôžeš sa viac nazývať spravodlivým človekom.

14.04.2021, 23:02
Podľa teba pri spravodlivosti musí byť človek nemilosrdný?
Je možná spravodlivosť bez srdca? To potom môžeme mať súdne roboty, umela inteligencia najpresnejšie zhodnotí pre a proti a vyhodí výsledok.
Počítač je potom najspravodlivejší. Nijaké emocie, čire fakty.
as response to :
54

53. ninka 14.04.2021, 22:23

Dá sa byť iba niekedy spravodlivý? Je vôbec taký človek spravodlivý, ak je takým iba v istých chvíľach? :o)

14.04.2021, 22:55
Spravodlivosť má racionálnu mentalitu. Kto spoznal mentálnu iracionalitu, ten sa spreneveril spravodlivosti. Nedá sa byť spravodlivým len napoly. Nedá sa byť milosrdným sudcom. Buď súdiš, alebo prejavuješ milosrdenstvo. Ak si zvolíš milosrdenstvo, nemôžeš sa viac nazývať spravodlivým človekom.
as response to :
53

52. Fénix 14.04.2021, 16:10

Nie som spravodlivý.

14.04.2021, 22:23
Dá sa byť iba niekedy spravodlivý? Je vôbec taký človek spravodlivý, ak je takým iba v istých chvíľach? :o)
as response to :
52

42. ninka 13.04.2021, 11:55

Fénix, už tomu významu rozumiem. Ak sa môžem opýtať, si spravodlivý?

14.04.2021, 16:10
Nie som spravodlivý.
consents: ninka
as response to :
42

40. Fénix 12.04.2021, 10:00

V ľavej ruke rozvaha, v pravej ruke odvaha.

13.04.2021, 11:55
Fénix, už tomu významu rozumiem. Ak sa môžem opýtať, si spravodlivý?
as response to :
40

26. ninka 10.04.2021, 15:53

Fénix, vysvetlíš mi tú chladnokrvnosť? :o)

12.04.2021, 10:00
V ľavej ruke rozvaha, v pravej ruke odvaha.
consents: ninka
as response to :
26

11. Fénix 09.04.2021, 20:40

Spravodlivosť existuje, sídli v justičnom paláci. Spravodlivosť je slepá, lebo je nezaujatá. Spravodlivosť nesúdi podľa citov, pocitov, či názorov, ale podľa skutkov. Oko za oko, zub za zub. Chýbajúca spravodlivosť je ilúziou. Odosobníme sa nezaujatosťou. Spravodlivosť nesúdi podľa emócií, teda nepozná hnev, je chladnokrvná.

10.04.2021, 15:53
Fénix, vysvetlíš mi tú chladnokrvnosť? :o)
as response to :
11

1. ninka 09.04.2021, 12:58

Na začiatok by bolo fajn, povedať si, čo to tá SPRAVODLIVOSŤ vôbec je. Akékoľvek násilie v presadzovaní si svojich ambícií nevedie k spravodlivosti... K občianskej vojne nemáme ďaleko ani doma. Ľudia sú značne znepokojení a budúcnosť nenesie žiadnu istotu. 1. Spravodlivosť neexistuje. 2. Spravodlivosť prebýva v každej bytosti, preto je "slepá"? 3. Ostať spravodlivým je nemožný cieľ. Vždy niekto pocíti (malú, veľkú, neodpustiteľnú) krivdu, keď dáme druhému zapravdu, prejavíme dobro, či láskav...

09.04.2021, 20:40
Spravodlivosť existuje, sídli v justičnom paláci.
Spravodlivosť je slepá, lebo je nezaujatá.
Spravodlivosť nesúdi podľa citov, pocitov, či názorov, ale podľa skutkov. Oko za oko, zub za zub.
Chýbajúca spravodlivosť je ilúziou.
Odosobníme sa nezaujatosťou.
Spravodlivosť nesúdi podľa emócií, teda nepozná hnev, je chladnokrvná.
consents: ninka
as response to :
1
09.04.2021, 12:58
Na začiatok by bolo fajn, povedať si, čo to tá SPRAVODLIVOSŤ vôbec je.

Akékoľvek násilie v presadzovaní si svojich ambícií nevedie k spravodlivosti... K občianskej vojne nemáme ďaleko ani doma. Ľudia sú značne znepokojení a budúcnosť nenesie žiadnu istotu.

1. Spravodlivosť neexistuje.

2. Spravodlivosť prebýva v každej bytosti, preto je "slepá"?

3. Ostať spravodlivým je nemožný cieľ. Vždy niekto pocíti (malú, veľkú, neodpustiteľnú) krivdu, keď dáme druhému zapravdu, prejavíme dobro, či láskavosť, sympatie s názorom, ktorý je v rozpore.

4. Niekto dokonca pokladá spravodlivosť za ilúziu.

5. Ak sa odosobníme?

6. Spravodlivosť nepozná hnev.

Môžete sa vyjadriť k jednotlivým bodom. :o)

newest entries : 

created by dzI/Osize : 85 190 Bgenerated in : 0.117 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 221 505 xunique displays : 1 160 128 xip address : 3.238.132.225

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...