for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  philosophy  /  chain

20 kľúčov ako poraziť... eGo

entries
13
shows
4 163
uniques
559
theme was created 14.11.2021 20:39 by rebelVrana
10

9. Fénix 18.11.2021, 11:16

V podstate áno, syn zabíja otca a berie si matku. Neschopnosť prejaviť city. Z toho vznikajú deviácie.

18.11.2021, 14:37
Zároveň je v tom Elektrin komplex. Keď dcéra neprijíma rolu matky a syna, a prejavuje sa v otcovi.
as response to :
9

8. rebelVrana 18.11.2021, 09:10

Ale toto je všetko, čo píšeš, z pohľadu jungiána - oidipovsky komplex

18.11.2021, 11:16
V podstate áno, syn zabíja otca a berie si matku. Neschopnosť prejaviť city. Z toho vznikajú deviácie.
as response to :
8

7. Fénix 17.11.2021, 15:10

Byť dcérou nie je životná rola. Milostným pomerom z dcéry vzniká matka a syn, a dcéra v tieni matky a syna. Prejavením citov muža a ženy sa z milostného pomeru stáva láska a z citového vzťahu duchovné svetlo.

18.11.2021, 09:10
Ale toto je všetko, čo píšeš, z pohľadu jungiána - oidipovsky komplex
as response to :
7

6. Fénix 17.11.2021, 14:47

Eliáš a Salome, otec a dcéra.

17.11.2021, 15:10
Byť dcérou nie je životná rola. Milostným pomerom z dcéry vzniká matka a syn, a dcéra v tieni matky a syna. Prejavením citov muža a ženy sa z milostného pomeru stáva láska a z citového vzťahu duchovné svetlo.
as response to :
6

5. Fénix 16.11.2021, 05:12

Otec je Slnko, matka je Zem, syn je Mesiac a dcéra je v tieni matky a syna. Dcéra je tieň, ktorý Mesiac vrhá na Zem a Zem na Mesiac. Otec je citový vzťah a dcéra je milostný pomer.

17.11.2021, 14:47
Eliáš a Salome, otec a dcéra.
as response to :
5

4. Fénix 16.11.2021, 03:42

Otec nie je životná rola v zmysle prejaveného ega. Otec je archetyp zjednotenia muža a ženy v prejavených citoch.

16.11.2021, 05:12
Otec je Slnko, matka je Zem, syn je Mesiac a dcéra je v tieni matky a syna. Dcéra je tieň, ktorý Mesiac vrhá na Zem a Zem na Mesiac. Otec je citový vzťah a dcéra je milostný pomer.
as response to :
4

3. Fénix 16.11.2021, 03:17

Žena má rolu matky, muž má rolu syna. Keď sa krkavčia matka a márnotratný syn vrátia k otcovi, prejavia si city a stávajú sa rodinou. Otec je zjednocujúci prvok. Muž sa vzdáva roly syna a žena sa vzdáva roly matky. Obaja splynú v otcovi.

16.11.2021, 03:42
Otec nie je životná rola v zmysle prejaveného ega. Otec je archetyp zjednotenia muža a ženy v prejavených citoch.
as response to :
3

2. Fénix 15.11.2021, 21:59

Na jednej strane smrť ega a zrodenie bytia rieši otázku sebadefinície, ktorá je daná vzťahom k otcovi. Na druhé strane je otázka sexuality, ktorá súvisí so vzťahom k matke. Keď matka k svojim deťom neprejavuje city, odráža sa to v dospelosti neschopnosťou nadväzovať vzťahy. Sexuálny pud však motivuje ľudí nadväzovať pomery. Dospelý človek si tak hľadá partnera, ku ktorému sa nemusí citovo viazať. Muž si nájde pseudo-matku a žena si nájde pseudo-syna. Vzniká tak pseudo-incestný pomer, keď žene o...

16.11.2021, 03:17
Žena má rolu matky, muž má rolu syna. Keď sa krkavčia matka a márnotratný syn vrátia k otcovi, prejavia si city a stávajú sa rodinou. Otec je zjednocujúci prvok. Muž sa vzdáva roly syna a žena sa vzdáva roly matky. Obaja splynú v otcovi.
as response to :
2

1. rebelVrana 14.11.2021, 20:39

20 kľúčov ako poraziť... eGo 1. Výtvor z minulosti, nazerajúc do budúcnosti 2. (Ne)spokojné, lakomé, malé eGo 3. eGo zodpovedné na (ne)zmyselné a zbytočné (u)trpenie 4. Jeho (ne)uvedomenie 5. Následuje vlastné sny a ambície 6. Myšlienky, emócie, spomienky 7. Väzba človeka na rôzne veci 8. (Psycho)logická potreba získať viac 9. Predmet - obsah eGa, s ktorým sa človek ztotožní 10. To je moje! Chcem to! Potrebujem to! 11. (Ne)ustále hlafanie niečoho nového 12. eGo chce stále viac a via...

15.11.2021, 21:59
Na jednej strane smrť ega a zrodenie bytia rieši otázku sebadefinície, ktorá je daná vzťahom k otcovi. Na druhé strane je otázka sexuality, ktorá súvisí so vzťahom k matke. Keď matka k svojim deťom neprejavuje city, odráža sa to v dospelosti neschopnosťou nadväzovať vzťahy. Sexuálny pud však motivuje ľudí nadväzovať pomery. Dospelý človek si tak hľadá partnera, ku ktorému sa nemusí citovo viazať. Muž si nájde pseudo-matku a žena si nájde pseudo-syna. Vzniká tak pseudo-incestný pomer, keď žene očakáva od muža, že jej nebude prejavovať city a muž kritizuje ženu za citové prejavy. Často dochádza k striedaniu partnerov. Matka je partner minulosti, syn je partner budúcnosti. Tento rozpor sa dá vyriešiť smrťou ega a zrodením bytia, keď vedomie pozorovateľa tvorí prítomnosť. Človek sa musí sám naučiť prejaviť svoje city prítomnému partnerovi.
consents: rebelVrana
as response to :
1
14.11.2021, 20:39

20 kľúčov ako poraziť... eGo1. Výtvor z minulosti, nazerajúc do budúcnosti
2. (Ne)spokojné, lakomé, malé eGo
3. eGo zodpovedné na (ne)zmyselné a zbytočné (u)trpenie
4. Jeho (ne)uvedomenie
5. Následuje vlastné sny a ambície
6. Myšlienky, emócie, spomienky
7. Väzba človeka na rôzne veci
8. (Psycho)logická potreba získať viac
9. Predmet - obsah eGa, s ktorým sa človek ztotožní
10. To je moje! Chcem to! Potrebujem to!
11. (Ne)ustále hlafanie niečoho nového
12. eGo chce stále viac a viac, chce byť silnejšie, chce viacej viery, viacej vedomostí, viac materiálneho bohatstva
13. Posilnenie jeho identity spojením s vonkajším zámerom
14. eGo je duševným výtvorom, systémom viery
15. eGo chráni, povzbudzuje, rozširuje naše "ja"
16. Snaží sa (pre)žiť a druhé eGá berie ako rivalov, či (ne)priateľov
17. eGo túži mať pravdu
18. (Ne)ustale sťažovanie sa eGa
19. eGo je sebecké a privlastnovacie
20. Spoločensky (pod)mienená myseľ ovládajúca a riadiaca naše eGo

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2024 size : 109 491 B generated in : 0.326 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 128 314 x unique displays : 2 571 961 x ip address : 34.239.170.244

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist